اخبار برگزیده

اصول آموزش نماز به كودكان و نوجوانان

 

ـ اصل تدريجى بودن آموزش مسائل ديني.
تكاليف سنگين، زود هنگام و خارج از طاقت و توان كودك، ممكن است صدمه‌اى جبران ناپذير بر اعتقادات دينى و مذهبى كودكان وارد آورد.
در تعاليم اسلامى، توصيه‌هاى فراوانى در زمينه آموزش تدريجى مسائل دينى آمده است. امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: 
وقتى كودك به سن سه سالگى رسيد، از او بخواهيد كه هفت بار عبارت «لا اله الا الله» را بگويد. سپس، او را به حال خود وا گذاريد تا به سن سه سال و هفت ماه و 20 روز برسد. در اين هنگام، به او آموزش دهيد كه هفت بار بگويد: «محمد رسول الله». سپس، تا چهار سالگى او را آزاد بگذاريد. در آن هنگام، از وى بخواهيد كه هفت مرتبه عبارت: صلى الله عليه و آله» را تكرار نمايد. سپس تا پنج سالگى او را آزاد بگذاريد. در اين وقت، اگر كودك دست راست و چپ خود را تشخيص داد، او را در برابر قبله قرار دهيد و سجده را به او بياموزيد، در سن شش سالگى، ركوع، سجده و ديگر اجزاى نماز را به او آموزش دهيد. وقتى هفت سال او تمام شد، به او بگوييد كه دست و صورت خود را بشويد در مورد وضو نيز بتدريج وضو گرفتن را بياموزيد. سپس، به او بگوييد كه نماز بخواند. آنگاه كودك را به حال خود وا گذاريد تا نه سال او تمام شود... در اين هنگام، وضو گرفتن صحيح را به او بياموزيد و او را به نماز خواندن واداريد[1]. 
درباره روزه گرفتن نيز وضع به همين ترتيب است. امام صادق عليه السلام  مي‌فرمايند: 
«ما اهل بيت هنگامى كه كودكانمان به پنج سالگى رسيدند، دستور مي‌دهيم كه نماز بخوانند. پس شما كودكان خود را از هفت سالگى به نماز دستور دهيد. و در هفت سالگى، ما امر مي‌كنيم تا به اندازه توانايى شان، نصف روز يا بيشتر يا كمتر روزه بگيرند، هنگامى كه تشنگى و گرسنگى بر آنان غالب آمد، دستور مي‌دهيم كه افطار كنند. اين عمل، براى آن است كه به روزه گرفتن عادت نمايند، پس، شما كودكان پسران خود را در نه سالگى به اندازه توانايى شان به روزه گرفتن امر كنيد و چون تشنگى و گرسنگى بر آنان غالب شد، افطار كنند».

اصول آموزش نماز به كودكان و نوجوانان

اصول آموزش نماز به كودكان و نوجوانان

اصول آموزش نماز به كودكان و نوجوانان

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها